Working at Heights

 

To book this course please give us a call on 0830800800 (send a text message) or send us an email: info@skillcourses.ie

Whatsapp chat: 0892777333

 

Description - The aim is to provide the knowledge and skills needed to work safely at height and use of fall arrest equipment.

 

Course Outline

 

Legislation & Regulations around working at height

Fall restraint/Fall arrest

Working at height hazard management

Inspection of harnesses/lanyards/anchorage

Selection and fitting of a work at heights equipment 

Selecting fall arrest for working with MEWP’s

Logging & maintenance of working at height equipment.

 

 


 

Learning Outcome

 

Safety, Health and Welfare at Work Regulations_Work at Height

Fully understand the principles of fall arrest and work restraint

Know how to fit a fall arrest harness correctly

Be capable in the usage of basic fall arrest and restraint systems.

 

 


 

Who Should Attend

 

This Working At Height Training Course is specifically crafted for individuals whose job responsibilities involve tasks at elevated levels, especially those who frequently use harnesses for fall arrest.

 

 


 

Certification & Assessment

 

Delegates who successfully complete the course will receive a SkillCourses Training Certificate

 

To be successful delegates must pass - Written and Practical Assessment

 

Duration: 1/2 Day 

 

Price: 120 euro per pers (for a group of minimum 8 candidates)

 

Participation: Maximum of 20, not less than 8

 

Bookings for 10 people + get a discount of 110 euro per person

 

Card duration/ Refresher: This course must be refreshed every 3 years

 

Certification: SkillCourses 

 

Available languages : English and Romanian

 

Training Course Locations: Ace Enterprise Park,Bawnogue Road,Clondalkin,Co.Dublin,D22 TX92

Google maps: https://maps.app.goo.gl/xeagccs4J8oajEL46

 Instruire în Lucrul la Înălțime (pagina principala pretul de 120eu)

 

Pentru rezervarea acestui curs va rog sa ne apelați la nr: 0830800800 (puteți trimite un sms) sau expediați un email info@skillcourses.ie

Whatsapp chat: 0830800800

 

Descriere - Scopul este de a furniza cunoștințele și abilitățile necesare pentru a lucra în condiții de siguranță la înălțime și pentru a utiliza echipamentul de prevenire si oprire a căderii.

 


 

Structura Cursului

 

Legislație și Reglementări referitoare la lucrul la înălțime

Restricționarea căderii/prevenirea căderii

Managementul pericolelor la lucrul la înălțime

Inspecția hamurilor/frânghii/ancorare

Selectarea și potrivirea echipamentului pentru lucrul la înălțime

Alegerea sistemului de oprire a căderii pentru lucrul cu platforme de lucru mobile

Înregistrarea și întreținerea echipamentului pentru lucrul la înălțime

 


 

Rezultatul Învățării

 

Regulamente privind Siguranța, Sănătatea și Bunăstarea în Muncă - Lucrul la Înălțime

Înțelegerea deplină a principiilor oprii căderii și restricționării muncii

Cunoașterea modului corect de fixare a unui ham de oprire a căderii

Capacitatea de a utiliza în mod corespunzător un sistem de oprire a căderii și restrictionare de bază.

 


 

Cine Ar Trebui Să Participe

 

Această Curs de Instruire în Lucrul la Înălțime este special creat pentru persoanele a căror responsabilitate de serviciu implică activități la înălțime, în special pentru cei care utilizează frecvent hamuri pentru oprirea căderii.

 


 

Certificare și Evaluare

 

Participanții care finalizează cu succes cursul vor primi un Certificat de Instruire SkillCourses.

 

Pentru a reuși, participanții trebuie să treacă - Evaluarea Scrisă

 

Durată: Jumătate de zi

 

Preț: 120 de euro per persoană

 

Participare: Maximum 20, nu mai puțin de 8

 

Durata cardului/Reciclare: Acest curs trebuie reîmprospătat la fiecare 3 ani

 

Certificare: SkillCourses

 

Limbi disponibile: Engleză și Română

 

Locații ale Cursului de Instruire: Ace Enterprise Park,Bawnogue Road,Clondalkin,Co.Dublin,D22 TX92

Google maps: https://maps.app.goo.gl/xeagccs4J8oajEL46

Ready to get started?
Register Right Now
OUR VALUED CLIENTS